PRIVACY VERKLARING

CONTACTGEGEVENS

TAG YORIT
tav Nils Vermeire
Oosterbeek 1
2244VJ Wassenaar
+31 6 24802517

Privacy Beleid (AVG)
Tag Yorit werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Betrouwbaarheid en veiligheid zijn belangrijk in mijn dienstverlening en mijn omgang met klanten. Daarom behandel ik persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Het naleven van de AVG doe ik om de privacy van websitebezoekers, potentiële cliënten en leveranciers te waarborgen.

Welke gegevens verzamel ik en waarom?
Als ik om persoonlijke gegevens vraag, dan vermeld ik altijd het doel. Dit kan zijn voor de doelstellingen van de coaching, de communicatie of de facturering. Ik gebruik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Voor alle verwerkingen geldt dat alleen gegevens gebruikt worden die actief door mijn klanten verstrekt worden, mondeling, per mail of op papier. Deze website gebruikt cookies om het bezoek te analyseren.

Hoe verzamel ik de gegevens?
Ik verzamel de gegevens op papier via het coachingscontract, via de mail en via Google Forms (het intakeformulier). De gegevens in Google staan op mijn Google Drive, waar alleen ikzelf via een twee-stapsverificatie toegang heb.

Aan wie geef ik de gegevens door?
In geen geval worden aan mij verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting is. Ik deel de inhoud van de gesprekken of gegevens nooit met jouw leidinggevende, tenzij hierover met jou afspraken zijn gemaakt. Ook verkoop, verhuur of lease ik geen persoonsgegevens aan anderen. Ik deel persoonsgegevens alleen met derden, als dit noodzakelijk is of ten bate komt van de overeenkomst die ik met mijn klant heb. Dit gebeurt alleen met toestemming van de cliënt en als het gaat om intervisie of supervisie zijn deze gegevens volledig geanonimiseerd.

Hoe lang bewaar ik gegevens?
Als coach heb ik de wettelijke verplichting om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Jouw overige persoonsgegevens bewaar ik tot 2 jaar na onze laatste afspraak. Hierna vernietig ik ze.

Hoe beveilig ik de vastgelegde persoonsgegevens?
Ik stel alles in het werk om de persoonsgegevens die aan mij verstrekt worden zo goed mogelijk te beveiligen. Eventuele gegevens staan op mijn werklaptop. Hierop zit een wachtwoord waarvan alleen ik op de hoogte ben. Mijn boekhouder of accountant heeft de beschikking over factuurgegevens. Als extra beveiliging maken ik en mijn boekhouder gebruik van wachtwoorden. Zo wordt ongeoorloofde toegang voorkomen en wordt het juiste gebruik van gegevens gegarandeerd. De gegevens die Google bewaard in Google Drive zijn beveiligd middels een twee-stapsverificatie.

Analytics
Ik gebruik Google Analytics voor het volgen van bezoekers van mijn website. Lees hier meer over het Privacybeleid van Google.
Webhosting Strato verzamelt geanonimiseerde analytics data. Lees hier het meest recente en geldende veiligheidsbeleid van Strato.

Het recht op intrekking van verleende toestemming
Mijn klanten hebben het recht om een eerder verleende toestemming tot gebruik en verwerking van hun gegevens in te trekken. Hiervoor is het voldoende om een mailtje te sturen aan nils@tagyorit.nl